Tünel İnşaatı ve Mühendis

Tünel Tasarımı ve Analizi

Tünel ve Metro Projelerinde Yapısal Analizlerin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 


İstasyon Kalıp ve Donatı Projelerinin Çizimi ve Kontrolü

 


Tünel Kalıcı Kaplama Betonarme Hesaplarının ve Çizimlerinin Yapılması

 


Tünel Bağlantı Bölgelerinin (Redüksiyon) Statik Hesaplarının Yapılıp Raporlanması ve Çizimlerinin Hazırlanması

 


Tünel Kalıcı Kaplama ve Redüksiyon Projelerinin Kontrol Edilmesi ve Onay Sürecinin Yönetilmesi

 


Tünellerde Zemin İyileştirmesi ve Stabilite Analizleri

 


Tünellerin ve Diğer Yeraltı Yapılarının Sismik Tasarımı

 


Statik ve Dinamik Yükler Altında Tünel Kalıcı Kaplamasının Sayısal Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

 


Tünel ve Metro Projelerinde Minimum Donatı Kontrolü ve Çatlak Kontrolünün Yapılması