top of page
Yukarıdan Beton Dökme

Geoteknik ve Deprem Mühendisliği

Geoteknik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

Temel Sistemlerinin Tasarımı, Taşıma Kapasitesi ve Deformasyon Analizi Hesapları

Sığ ve Derin Temel Sistemlerinin Nümerik Analizleri, Analitik Hesapları ve Tasarımı

Zemin İyileştirme Yöntemleri ve Tasarımı

Dayanma Yapılarının Nümerik Analizleri, Analitik Hesapları ve Tasarımı

İksa Nümerik Analizleri, Analitik Hesapları ve Tasarımı

Şev Stabilitesi Problemlerine Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi

Tünel ve Şaft Tasarımı, Nümerik Analizleri ve Analitik Hesapları

Kıyı ve İskele Yapılarının Geoteknik Tasarımı

Sahaya Özel Deprem Tehlike Analizlerinin Gerçekleştirilmesi, Yer Hareketlerinin Seçimi ve Ölçeklenmesi

Zemin-Yapı Etkileşim Problemlerinin Çözümü

Sıvılaşma Problemlerinin Analizleri ve Çözümü

Proje Müşavirlik ve Saha Kalite Kontrol Hizmetleri

Yapım ve Uygulama Yöntemlerinin Raporlanması ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Mevcut Zemin Etüt Raporlarının Değerlendirilmesi

Temel ve İksa Sistemleri için Geoteknik Analiz-Değerlendirme ve Dinamik Zemin Davranış Analizi ile Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizi ve Raporlanması İşleri 

bottom of page