top of page
Yapım Aşamasındaki Bina

Yapı ve Deprem Mühendisliği

Deprem Performansı Değerlendirme ve Güçlendirme

Mevcut Bina Deprem Performansı Belirlenmesi

Mevcut Bina Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Tarihi ve Yığma Yapıların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi

Statik Proje Hizmetleri

Betonarme Bina Tasarımı

Çelik Bina Tasarımı

Endüstriyel Tesis Tasarımı

Prefabrik Bina Tasarımı

 

Performansa Dayalı Tasarım ve Analiz

Yüksek Bina Sınıfına Giren Yapıların Şekil Değiştirme Esaslı Tasarımı

Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (Nonlinear Time-History Analysis)

Tek Modlu İtme Analizi (Pushover Analysis)

bottom of page