top of page
Çalışma Masasında Çalışan Mühendisler

İhale ve Proje Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası İhalelerin Takibi ve Periyodik Olarak Raporlanması

Ulusal ve Uluslararası İhalelere Katılmak İçin Gerekli Olan Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

Ulusal ve Uluslararası İhalelere Katılmak İçin Gerekli Teklif ve Fiyat Listelerinin Toplanması

 

İnşaat ve Servis Ömrü Maliyetlerinin Minimize Edilmesi

Projenin İmalat Aşamasında Yaşanabilecek Çevresel Olumsuzluklara Karşı İyileştirme Çalışmaları

Projedeki Jeolojik Risklerin Önceden Belirlenmesi ve Gerekli Optimizasyonların Gerçekleştirilmesi

Uluslararası Düzeyde Yapılan Çok Katılımcılı İhale Toplantılarının Düzenlenmesi ve Planlanması

Proje Kapsamında Yapılacak Olan Çalışmalar Hakkında Ön Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

İhale Kapsamında Yapılacak İşlere Dair İş Programının Hazırlanması

bottom of page