top of page

Rafine Billur Tuz A.Ş. | Zemin İyileştirme Projesi

Proje Yeri: İzmir

Proje Yılı: 2021

Proje Türü: Endüstriyel Yapı (Üretim ve Depo Binaları)

İşveren: Rafine Billur Tuz A.Ş.

İşin Tanımı:

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 10 Pafta, 2142 Ada, 4-5-8 Parsel’deki endüstriyel yapı projesi kapsamında inşaatı planlanan Rafine Billur Tuz A.Ş.’ye ait üretim ve depo binaları olarak  kullanılacak çok katlı betonarme yapıların jet-grout kolonlu zemin iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje kapsamında inşaatı planlanan bina temeli için jet-grout kolonlu zemin iyileştirme  hesapları ve iksa sistemi hesapları yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca projelendirilen zemin iyileştirme projesi ile temel sistemi için sıvılaşmaya karşı güvenlik, temel taşıma kapasitesi güvenliği ve oturma sınırlarının sağlanması planlanmaktadır. Uygulama ihalesi devam etmektedir.

bottom of page